Információk az osztrák Investitionsprämie részleteiről

Az ún. COVID-19-Investitionsprämie támogatási program a Korona-krízis során a befektetői kedv növelésére és ezen belül az üzemi telephelyek és fióktelepek működésének biztosítása érdekében került kidolgozásra. A célok között szerepel továbbá munka- és szakképzési helyek teremtése, valamint a nemzetközi versenyképesség növelése.

Az Investitionsprämiengesetz (InvPrG – Befektetési prémium törvény) 2020. július 25-én, a kapcsolódó finanszírozási irányelvek 2020. augusztus 11-én léptek hatályba, amelyet 2020. szeptember 1-jén valamelyest módosítottak. Itt olvashatja a támogatási feltételek aktuális áttekintését.

Az AWS befektetési támogatás adómentes, vissza nem térítendő támogatás. A pályázatonként finanszírozható minimális befektetési volumen 5.000 euró áfa nélkül, a maximális beruházási volumen 50 millió euró áfa nélkül, cégenként vagy cégcsoportonként (konszern).

A támogatást mindazon már működő vagy új alapítású vállalkozások igénybe vehetik mérettől és szektortól függetlenül, amelyek székhelye vagy fióktelepe Ausztriában található és jogszerűen saját nevükben működnek, illetve számlaképesnek minősülnek.

A támogatható befektetések olyan tárgyi és immateriális aktiválandó új beruházások, amelyekkel kapcsolatosan 2020. szeptember 1. és 2021. február 28. között az AWS-nek támogatási kérelmet nyújtanak be, és amelyeket legkésőbb 2022. február 28-ig valósítanak meg.

A beruházásnak 2021. március 1-je előtt meg kell kezdődnie, a következők számítanak megkezdésnek: megrendelés, szállítás, szolgáltatás megkezdése, előleg és egyéb kifizetések, számlák, adásvételi szerződés megkötése vagy a támogatható beruházások építésének megkezdése.

A támogatás mértéke az új befektetések bekerülési értékének 7%-a vagy a következő esetekben a költségek 14%-a:

Ökológiai fejlesztések

 • Klímavédelem
 • Mobilitásmenedzsment és elektromos járművek
 • Nyersanyag menedzsment és energiatakarékosság vízi és hőberendezéseknél
 • Hulladékgazdálkodás
 • Épületfelújítás

Digitalizáció

 • Fejlesztések a mesterséges intelligencia, a cloud computing (felhőalapú számítástechnika) és Big Data területeken
 • Üzleti modellek és folyamatok fejlesztése digitális alkalmazások segítségével
 • IT Security (IT biztonság)
 • e-Commerce (E-kereskedelem) és digital transformation (digitális átalakulás)

Egészségügy

 • Gyógyszerészeti termékek fejlesztése és gyártása
 • Járványhelyzetnél alkalmazandó stratégiai fontosságú termékek

Nem támogatott befektetések/fejlesztések

 • Éghajlatkárosító befektetések, mint például fosszilis energiahordozókkal működő gépjárművek beszerzése
 • Aktivált saját teljesítés (termelés vagy szolgáltatás)
 • Lízing által finanszírozott beruházások, kivéve, ha azokat a támogatást igénylő vállalkozásban aktiválják
 • Olyan költségek, amelyek nem kapcsolódnak az üzleti beruházáshoz (pl. a befektetés magántulajdonba kerülő része)
 • Épületek, épületrészek beszerzése (pl. a befektetés magántulajdonba kerülő része)
 • Lakóépületek építése és bővítése, ha azokat magánszemélyeknek történő eladásra vagy bérbeadásra szánják
 • Vállalkozás átruházása, részesedés, részvények vagy goodwill megszerzése.
 • Pénzügyi eszközök
 • Forgalmi adó (kivéve, ha nincs jogalapja az előzetes adó levonásának).

A támogatási kérelem jóváhagyás esetén a végső elszámolást az AWS online rendszerén (AWS-Fördermanager) keresztül kell benyújtani a beruházás megvalósításától (üzembe helyezés) és kifizetéstől számított három hónapon belül. A számviteli ellenőrzés után az esedékes támogatást azonnal kifizetik a támogatást igénylőnek.

A Bundesministerium Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Szövetségi Digitalizációs és Üzlethelyiségekért Felelős Minisztérium) információi szerint a támogatási program 2 milliárd eurós keretét szükség esetén törvénymódosítással növelik. A 2020. szeptember 1. és 2021. február 28. között benyújtott kérelmeket általános intézkedésként mindenképpen támogatni kell az állami támogatás jellege miatt.

További információk: https://www.aws.at/corona-hilfen-des-bundes/aws-investitionspraemie/

Create your account